Skip to content

Sanering

Sanera istället för att byta ut är bra för både miljön och plånboken!

Vi sanerar både fastigheter och lösöre efter olika sorters skador såsom brandskador, fuktskador, nikotinskador.
Vi sanerar blod-och lik-kvarlämningar samt lukt-och avloppsskador. Vi kan även klotter- och asbestsanering.

Genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda evakuering och magasinering av lösöre.

Städ

Vi utför byggstädning efter rivning och färdigställning.