Sanering

Sanera istället för att byta ut är bra för både miljön och plånboken

Vi sanerar både fastigheter och lösöre efter olika sorters skador såsom brandskador, fuktskador, nikotinskador.
Vi sanerar blod-och lik-kvarlämningar samt lukt-och avloppsskador. Vi kan även ombesörja klotter- och asbestsanering genom våra samarbetspartners. Vi utför även mögelsanering där vi använder oss utav miljövänliga men effektiva medel för att ta död på mögelsporerna samt förhindra uppkomsten utav nytt mögel.

Städ

Vi utför byggstädning efter rivning och färdigställning.