Skip to content

Håltagning

Vi kan hjälpa till med håltagning i betong, tex göra öppningar eller hål i betongkonstruktioner. Vi hjälper ofta till vid olika entreprenader där en installation i en bygghandling behöver något hål. Kan vara för tex för dragning av elkablar, rör och ventilation. Från små hål till större som en behövs för t ex en dörr och fönster i en betongvägg.